BIP

GMINA BARGŁÓW KOŚCIELNY

Urząd Gminy
Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny
woj. podlaskie

telefon: (0-87) 64-24-091 lub 64-24-011
faks: (0-87) 64-24-562
www.barglow.hg.pl
e-mail: barglow@barglow.dt.pl

Gmina Bargłów Kościelny położona jest w województwie podlaskim, powiecie augustowskim.
Powierzchnia gminy wynosi 18.751 ha, z czego 2.523 ha stanowią kompleksy leśne. Wody zajmują 871 ha.
Gminę zamieszkuje ok. 6,5 tys. osób.
Gmina ma charakter wybitnie rolniczy z tendencją hodowli bydła mlecznego. Z upraw dominują rośliny zbożowe i ziemniaki.
Liczba gospodarstw rolnych wynosi 1056, a średnia ich wielkość to 15,2 ha.
Oprócz rolnictwa na obszarze gminy rozwija się drobna działalność gospodarcza. Zarejestrowanych jest 71 podmiotów gospodarczych.

linia
wykonane przez WWW.Augustyn