BIP

GMINA NOWINKA

Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka,
Nowinka 33
telefon: (087) 6419520, 6419541
faks: (087) 6419660
www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/nowinka/
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl

Rok założenia - 01.01.1973.

Gmina Nowinka jest gminą wiejską. Ponad 60% powierzchni stanowią lasy i jeziora. Środowiska naturalne tego terenu należy do najmniej zanieczyszczonych. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest turystyka i rolnictwo.

Według danych z 2006, gminę zamieszkiwało 2795 osób.

 1. Struktura powierzchni
  Według danych z roku 2002, gmina Nowinka ma obszar 203,84km2, w tym:
  • użytki rolne: 27%
  • użytki leśne: 61%
  Gmina stanowi 12,29% powierzchni powiatu.
 2. Miejscowości wchodzące w skład gminy.
  Ateny, Barszczowa Góra, Blizna, Bryzgiel, Cisówek, Danowskie, Dora, Józefowo, Juryzdyka, Kopanica, Krusznik, Monkinie, Nowe Gatne, Nowinka, Olszanka, Osińska Buda, Pijawne Polskie, Pijawne Wielkie, Podkrólówek, Podnowinka, Pólko, Podnowinka, Powały, Sokolne, Stare Gatne, Strękowizna, Szczeberka, Szczebra, Szczepki, Tobołowo, Walne.
 3. W ostatnich latach gmina Nowinka zrealizowała następujące inwestycje:
  • zwodociągowano 16 miejscowości, co stanowi około 65% terenu gminy, w tym część przy współfinansowaniu z EFRR w ramach ZPORR, Priorytet III, Działanie 3.2,
  • przeprowadzono powszechną telefonizację gminy,
  • zbudowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Bryzgiel wraz z kanalizacją,
  • zbudowano pełno wymiarową salę sportową przy Zespole Szkół w Nowince,
  • zmodernizowano drogę powiatową Monkinie - Danowskie - Tobołowo, z wykorzystaniem funduszy przedakcesyjnych PHARE,
  • zmodernizowano drogę gminną Szczepki - Cisówek, projekt dofinansowany w ramach PHARE 2002.
 4. Zabytki
  • drewniany kościół parafialny z lat 1922-1924 w Monkiniach;
  • Uroczysko Powstańce nad rzeką Blizna.
linia
wykonane przez WWW.Augustyn