BIP

 Zgodnie z Ustawą "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach", której celem jest stworzenie lepszych warunków do segregacji śmieci, a także wyeliminowanie dzikich wysypisk, na terenie Związku Komunalnego Biebrza, to gminy przejęły obowiązek zbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz ich wywożenia do odpowiedniego miejsca.

Nowe przepisy zobligowały władze gmin do utworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów, a samych mieszkańców do segregowania odpadów zgodnie z nowymi wytycznymi.

Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań to projekt edukacyjno-informacyjny, którego głównym celem jest szerzenie informacji związanych z wprowadzonymi zmianami oraz promocja wśród lokalnej społeczności zachowań pro ekologicznych. Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań to projekt przeznaczony dla mieszkańców terenu 17 gmin Związku Komunalnego Biebrza, w tym 10 gmin należących Fundacji Biebrzańskiej.


ABC Odpadów, czyli co każdy mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien, to broszura informacyjna o charakterze poradnika mieszkańca gmin Związku Komunalnego Biebrza, w której znajdziesz odpowiedzi na takie pytania:


  • jaki mam związek z wprowadzanymi zmianami?
  • w jaki sposób należy segregować odpady?
  • co to są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)?
  • czy w mojej gminie znajduje się PSZOK?
  • jakie oszczędności niesie ze sobą selektywna zbiórka odpadów w mojej gminie?


BądĽ EKO jest publikacją skierowaną do najmłodszych mieszkańców naszej społeczności. Prowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci, jest równie istotne jak wśród osób dorosłych, albowiem mechanizmy prawidłowych zachowań proekologicznych, które wykształcą się w najmłodszych latach, w przyszłości z pewnością zaprocentują.
BądĽ EKO to książeczka w formie zeszytu, która zawierają najważniejsze informacje związane z selektywną zbiórką odpadów oraz dbaniem o lokalne środowisko. Treści dostosowane są do dzieci lat wczesnoszkolnych i zawiera liczne zadania do rozwiązania, np
  • EKOlorowanki
  • Labirynty do rozwiązania
  • Rebusy
  • Miejsce na notatkilinia
wykonane przez WWW.Augustyn