BIP

KONTAKT

ZWIĄZEK KOMUNALNY BIEBRZA

 Zabiele 37
19-124 Jaświły
http://zkbiebrza.pl/

16-200 Dąbrowa Białostocka, skr.poczt. 51
e - mail: zkb@op.pl
tel. kontakt: 609 900 160,  661 344 953 faks: 85 716 17 55
 

Urząd Miejski w Augustowie
16-300 Augustów
ul.3 Maja 60
telefon: (087) 643 42 10
faks: (087) 643 42 11
www.urzad.augustow.pl
e-mail: Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

Urząd Gminy w Augustowie
16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 51
telefon: (087) 643 30 56
faks: (087) 643 29 03
www.gmina-augustow.home.pl
e-mail: gmina-augustow@home.pl

Urząd Gminy Bargłów Kościelny
16-320 Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
telefon: (087)642 40 91
fax: (087)642 45 62
www.barglow.hg.pl
e-mail: barglow@barglow.dt.pl

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1
telefon: (085)712-11-00, 712-11-01,
712-11-02, 712-11-03
faks: (085)7121017
www.dabrowa-bial.pl
e-mail: dabrowab@beep.pl
Urząd Miejski
19-110 Goniądz
ul. Pl. 11 Listopada 38,
telefon. (085) 7380043
faks: (085) 7380307
www.goniadz.pl
e-mail: urzadgoniadz@bialystok.home.pl

Urząd Gminy Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6
telefon: (086) 272 30 00
Faks: (086) 272 27 29
www.gminagrajewo.pl
e-mail: uggrajewo@onet.pl

Urząd Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6 A
telefon: (0 86) 273 08 00
faks: (0 86) 273 08 03
www.grajewo.pl
e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl

Urząd Gminy Jaświły
19-124 Jaświły
ul. Jaświły 7
telefon: (085) 7168001
faks: (085) 7168013
www.jaswily.iap.pl
e-mail: gmina@jaswily.iap.pl

Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
telefon: (087) 6422699; (087) 6422700; (087) 6422702; (087) 6422703
faks: (087) 6422704; (087) 6422705
www.lipsk.pl
e-mail: gmina@lipsk.pl
Urząd Miejski w Mońkach
19-100 Mońki,
ul. Słowackiego 5a
telefon: 085 716-25-87
faks: 085 716 25 87
www.monki.um.pl
e-mail: monki@monki.info.pl
Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka,
Nowinka 33
telefon: (087) 6419520, 6419541
faks: (087) 6419660
www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/nowinka/
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl
Urząd Gminy Nowy Dwór
16-205 Nowy Dwór
ul. Plac Rynkowy 21
telefon: (085) 7226032
faks: (085) 7226032
http://epodlasie.wipb.pl/biptest/
ug_nowydwor/bip/index.php

e-mail: ugnd@poczta.onet.pl

Urząd Miejski w Rajgrodzie
19-206 Rajgród
ul. Warszawska 32
telefon: (086) 272 19 40, 272 16 39
faks: (086) 272 19 41
www.um.rajgrod.pl
e-mail: 20000018@pro.onet.pl

Urząd Miejski w Suchowoli
16-150 Suchowola,
ul. Plac Kościuszki 5
telefon (085) 722 94 00
faks (085) 722 94 19
www.suchowola.com.pl
e-mail: um@suchowola.com.pl

Urząd Gminy Sztabin
ul. Augustowska 53
16-310 Sztabin
telefon. (0-87) 643-97-50
faks: (0-87) 643-97-51
www.sztabin.ug.gov.pl
e-mail: ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl

Urząd Gminy Trzcianne
19-104 Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
telefon: (085) 738-50-56
faks: (085) 738-50-56
www.trzcianne.ug.pl
e-mail: trzcianne@ug.pl

linia
wykonane przez WWW.Augustyn