BIP

GMINA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
woj. podlaskie
telefon: (085)712-11-00, 712-11-01, 712-11-02, 712-11-03
faks: (085)7121017
www.dabrowa-bial.pl
e-mail: dabrowab@beep.pl

Miejsko - wiejska gmina Dąbrowa Białostocka jest jedną z większych gmin w powiecie sokólskim w województwie podlaskim. Ma ona głównie charakter rolniczy. Centrum gminy jest miasto Dąbrowa Białostocka, które pełni funkcje ośrodka administracyjno - usługowego. Miasto liczy około 6600 mieszkańców i leży nad rzeką Kropiwną - dopływem Biebrzy. Gmina administracyjnie składa się z miasta i 52 sołectw.

Łączna powierzchnia gminy Dąbrowa Białostocka wynosi 264 km2, liczba ludności wynosi 13 661, średnia gęstość zaludnienia 52 osoby/km2. Grunty orne zajmują 45,24% powierzchni gminy, lasy - 16,9% (2390 ha to lasy państwowe, a 1693ha to lasy prywatne), pastwiska - 15, 67%, łąki - 12,69%, sady - 0,70%. Na terenie gminy znajduje się 1719 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1ha - średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 11,55ha.

INFRASTRUKTURA GMINY

 1. Drogi i inwestycje drogowe w gminie Dąbrowa Białostocka
  Na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka jest 198 km dróg publicznych, z tego 164 km to drogi o nawierzchni twardej: długość dróg o nawierzchni twardej ulepszonej (asfaltowej) wynosi 109,5km dróg, a 52km to drogi o nawierzchni żwirowej.
 2. Ochrona środowiska i lasy na terenie gminy
  1. Oczyszczalnie ścieków
   Na terenie gminy znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków. Jedna w Dąbrowie Białostockiej, której przebudowę zakończono w miesiącu lutym 2006 r. Jej dobowa przepustowość wynosi 1500m3. W latach 2010-2013 w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego woj. Podlaskiego planuje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do oczyszczalni ulicy Małyszówka, Jasionówka, kol. Jasionówka oraz wsi: Osmołowszczyzna, Grabowo, Brzozowo, Krugło, Nierośno, Łozowo, Moscicha i kol. Stock.
   Druga oczyszczalnia znajduje się w Różanymstoku do której w latach 2007-2013 planuje się podłączyć wsie: Stock, Grodziszczany i Harasimowicze.
  2. Kotłownie ekologiczne
   Wszystkie szkoły i przedszkola, których organem założycielskim jest gmina posiadają kotłownie ekologiczne, gdzie spalanie węgla zastąpiono: w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Różanymstoku oraz w Szkole Podstawowej w Nierośnie i w Zwierzyńcu Wielkim biomasą, w Szkole Podstawowej w Kamiennej Nowej - gazem, a w Dąbrowie Bł. w Zespole Szkół Samorządowych i Przedszkolu - olejem opałowym.
   Na terenie miasta powstało również szereg kotłowni olejowych, do najważniejszych należy zaliczyć kotłownię Spółdzielni Mieszkaniowej dostarczającą ciepło do 785 mieszkań oraz kotłownię przy Szpitalu.
  3. Wodociągi
   Na terenie gminy i miasta woda jest dostarczana tylko ze studni głębinowych przez 6 hydroforni o bardzo dobrej jakości. Teren miasta jest zwodociągowany prawie w 100%, a wsie w 94%.
  4. Lasy
   Lasy ogółem zajmują 4027,1ha, czyli 16,9% powierzchni gminy. 40% obszarów leśnych stanowią lasy prywatne. W drzewostanie dominuje jesion, dąb, świerk, sosna. Gospodarka leśna na terenie lasów państwowych prowadzona jest w oparciu o inwentaryzację i plany poszczególnych nadleśnictw, zatwierdzone przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, natomiast gospodarka leśna w lasach prywatnych prowadzona jest w oparciu o uproszczone plany urządzeniowe lasów.
 3. Zabytki
  • Kościół parafialny w Dąbrowie Białostockiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika - budowany w latach 1897-1902 i przyległa do niego kapliczka murowana z przełomu XIX i XX wieku,
  • Holenderski wiatrak betonowy z 1928r. w Dąbrowie Białostockiej,
  • Pozostałości cmentarza żydowskiego w Dąbrowie Białostockiej,
  • Zabytkowa architektura w Różanymstoku,
  • Kościół parafialny w Różanymstoku pw. NMP - pochodzący z lat 1750-85, przebudowany po 1863 i 1933r. Otoczony jest on zabytkowym kamiennym ogrodzeniem pochodzącym z XVIII w. wraz z kapliczkami. Tuż obok świątyni znajduje się murowana plebania gdzie obecnie mieści się dom ss. Salezjanek.
  • Dawny klasztor oo. Dominikanów z XX w. w Różanymstoku,
  • "zielona dacza" - wilia pochodząca z początku XX w. w Różanymstoku.
  • Kościół w Kamiennej Starej pw. św. Anny - pochodzący z 1610 roku. Najstarsza na Podlasiu budowla drewniana.
  • Szlak "z bunkrami" - zaczyna się w Kamiennej. Na szlaku tym zobaczyć można wiele dobrze zachowanych niemieckich bunkrów, pochodzących z okresu drugiej wojny światowej.
linia
wykonane przez WWW.Augustyn