BIP

MIASTO GRAJEWO

Urząd Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6 A
telefon: (0 86) 273 08 00
faks: (0 86) 273 08 03
www.grajewo.pl
sekretariat@um.grajewo.pl

Grajewo – położone przy dolinie rzeki Ełk miasto w województwie podlaskim. Wraz z innymi gminami: Szczuczyn, Rajgród, Radziłów oraz Wąsosz tworzy powiat grajewski. Przed nowym podziałem administracyjnym Grajewo, w latach 1975 – 1998 należało do województwa łomżyńskiego.
Miasto leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, dróg krajowych 61 i 65, w pobliżu granicy państwowej z Rosją (89 km z Grajewa do przejścia granicznego: Gołdap - Gusiew), Białorusią (139 km do przejścia granicznego: Kuźnica – Bruzgi) i Litwą (99 km do przejścia granicznego: Budzisko - Kalwarija). Atrakcyjne położenie, zasoby gospodarcze oraz przyrodnicze to interesująca propozycja zarówno dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych, jak i dla turystów.
Grajewo jest doskonałym punktem wypadowym na tereny, największego w Polsce, Biebrzańskiego parku Narodowego. Ponadto w pobliżu miasta istnieją cztery rezerwaty przyrody: Czerwone Bagno, Czapliniec Bełda, Ławski Las I oraz Ławski Las II. W okolicach miasta znajduje się wiele kilometrów atrakcyjnych dla turysty – kolarza tras; ponad 300 km szlaków nie tylko rowerowych, ale również pieszych, ułatwiających zwiedzanie oraz poznawanie tego uroczego zakątka Polski:

 • szlak Grajewo – Ruda – Kapice – Osowiec – osowiec Twierdza – Uścianek – Wilamówka – Trzcianne – Gugny (70 km),
 • szlak Rajgród – Wojdy – Rybczyzna – Woźnawieś – Kuligi – Leśniczówka Grzędy (20 km),
 • odcinek z Grajewa do rajgrodu można pokonać, wybierając trasę omijającą ruchliwą drogę krajową nr 61: Grajewo – Bogusze – Rydzewo – Czarna Wieś – Tama – Rajgród (30 km),
 • europejski szlak rowerowy (R – 11 EURO Velo) - oznaczony kolorem zielonym – proponujemy odcinek o długości 106 km: Wizna – Burzyn – Brzostowo – radziłów – Klimaszewnica – Białaszewo – Okół – Ruda – Modzelówka – Pieńczykówek – Stoczek – Ciszewo – Kuligi - „Las Grzędy” - Woznawieś – Orzechówka – Tajenko – Śluza Sosnowo.

Gospodarka
W Grajewie funkcjonują duże i znaczące przedsiębiorstwa chociaż gospodarkę charakteryzuje głównie drobna wytwórczość, sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Na potencjalnych inwestorów czeka duża rezerwa terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe.
Obecnie w mieście działalność gospodarczą prowadzi ponad 1300 firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Wśród nich dominującą rolę odgrywa handel.
Do największych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie miasta należą: Pfleiderer S.A., Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”, Produkcyjno-Usługowa Spółdzielnia Pracy „ZAKREM”, Przedsiębiorstwo usługowe „DUROBEX”, Wytwórnia Pasz „WIPASZ” Sp. z o.o., UNIDROG Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Kultura
W mieście działalnością artystyczną, organizowaniem widowisk, przedstawień, przeglądów zajmuje się przede wszystkim Miejski Dom Kultury w Grajewie. Do najpopularniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście, organizowanych głównie przez MDK, należą:

 • Dni Grajewa
 • Święto 9 Pułku Strzelców Konnych
 • Ogólnopolski Przegląd kapel Podwórkowych
 • Turniej Tańca Współczesnego
 • regionalny Konkurs Piosenki
 • Przegląd Dorobku Kulturalnego Miasta Grajewo
 • Konkurs Recytatorski o nagrodę Burmistrza Miasta

Ponadto w mieście istnieje kilkanaście zespołów muzycznych, m.in.: Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie”, Orkiestra Dęta OSP, kapela podwórkowa „Paka z Grajewa”, Zespół rewiowy „Tamburmajorki”, zespół rockowy „Sacrifice”. Wysoki poziom grup działających przy MDK Grajewo został wielokrotnie potwierdzony nagrodami i wyróżnieniami na różnych festiwalach, przeglądach.

Historia
Placówką gromadzącą i opracowującą dokumenty i materiały związane z historią i tradycją regionu grajewskiego jest Izba Pamięci Ziemi Grajewskiej. Poza ekspozycją stałą organizowane są w niej również liczne wystawy czasowe. IPZG w swojej działalności współpracuje ściśle z Towarzystwem Przyjaciół 9 PSK, IPN o/Białystok, Uniwersytetem Białostockim, Towarzystwem Naukowym im. Wagów.

Najcenniejsze, podlegające ochronie zabytki:

 • Zespół kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej: kościół i dzwonnica z połowy XIX wieku, plebania z okresu międzywojennego.
 • Budynek Klubu Hades, który obecnie jest placówką Miejskiego Domu Kultury w Grajewie, jest jednym z nielicznych zabytków miasta, który nie został zniszczony w trakcie działań wojennych. Bryła zewnętrzna budynku do dnia dzisiejszego pozostała w zasadzie bez zmiajn. Obiekt od początku istnienia pełnił rolę kasyna oficerskiego zarówno podczas stacjonowania oddziałów carskich, jak i w okresie II RP w trakcie stacjonowania 9. Pułku Strzelców Konnych. Historycy przypuszczają, że mógł on powstać w latach 1894 – 1897.
 • Cmentarz rzymskokatolicki z początku XIX w., na którym mieści się kaplica grobowa rodziny Wilczewskich z 1839 r. , murowana brama cmentarna – koniec XIX w.
 • Zabytkowy budynek dworca PKP

Sport
Kalendarz imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Grajewie obejmuje kilkanaście pozycji, z których wiele ma charakter wielomiesięcznych rozgrywek:

 • Liga Halowej Piłki Nożnej
 • Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka
 • Memoriał im. Juliana Litwinowicza w Piłce Siatkowej
 • Podlaski Turniej Weteranów w tenisie Stołowym
 • Turniej Zapaśniczy o Puchar Prezesa Zarządu Pfleiderer Grajewo
 • Podlaski Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Żaków

W Grajewie istnieje wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych, którymi zarządza MOSiR:

 • Stadion Miejski im. Witolda Terleckiego
 • Hala Sportowa MOSiR
 • boisko do piłki nożnej przy klubie „Hades”
 • dwa boiska do siatkówki plażowej przy klubie „Hades”
 • miasteczko ruchu drogowego – wyposażone w oznakowanie drogowe poziome i pionowe; w tym miejscu można uczyć najmłodszych bezpiecznej jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego
linia
wykonane przez WWW.Augustyn