BIP

GMINA SZTABIN

Urząd Gminy Sztabin
ul. Augustowska 53
16-310 Sztabin
telefon. (0-87) 643-97-50
faks: (0-87) 643-97-51
www.sztabin.ug.gov.pl
e-mail: ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl

Gmina Sztabin położona jest w powiecie augustowskim województwa podlaskiego. Zajmuje powierzchnię 361,80 km2, co stanowi 21,83% powierzchni powiatu Augustowskiego oraz 1,79% powierzchni województwa Podlaskiego. Zamieszkują ją 5692 osoby (wg. stanu na dzień 31-12-2008r.) w 39 sołectwach (40 wsiach), co stanowi 9,87% ludności powiatu oraz 0,47% ludności województwa. Gęstość zaludnienia wynosi 16 os/km2. Gmina ma charakter typowo rolniczy - użytki rolne zajmują powierzchnię 16338 ha, w tym grunty orne 6276 ha (słabej jakości - V - VI klasa bonitacyjna), oraz użytki zielone 10062 ha, które stanowią naturalną bazę rozwoju hodowli bydła i produkcji mleka.
W gminie zarejestrowanych jest 950 gospodarstw rolnych o średniej pow. 22,92 ha.
Ponad 15179 ha pow. gminy zajmują lasy, które są pozostałościami po dawnych kompleksach Puszczy Krasnybór i Jaminy, oraz po części Puszczy Augustowskiej. Teren gminy obejmuje w dużej części tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, Kanał Augustowski ze śluzą w Dębowie, wieś - skansen Jagłowo, duże kompleksy leśne z rezerwatami Glinki, Kozi Rynek i Kuriańskie Bagno. Gmina Sztabin stawia na rozwój turystyki i wypoczynku. Liczy na zainteresowanie wszystkich kochających przyrodę.
Biebrzańskie bagna zawsze były utrapieniem rolników. Dziś jednak jest to prawdziwy powód do dumy - naturalne bagna, rozlewiska i torfowiska uznane zostały za unikatowy teren w skali Europy. Dodatkowym walorem jest bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Augustowskiej.
W sumie - raj dla turystów oraz przyrodników.
Największymi miejscowościami gminy są:
 
SZTABIN - duża wieś gminna nad Biebrzą, na trasie Augustów -Białystok. Obecnie Sztabin liczy około 1050 mieszkańców. Znajduje się tu: szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, apteka, poczta, masarnia, zabytkowy kościół, a także dwa tartaki, piekarnia oraz sieć sklepów i usług, rozwijająca się szczególnie w ostatnich miesiącach.
 
KRASNYBÓR - znajdują się tu dwa zabytkowe kościoły, z których jeden z XVI wieku uznany został za zabytek klasy 0.

JAMINY - siedziba parafii z zabytkowym kościołem drewnianym z początku XIX w.

linia
wykonane przez WWW.Augustyn